20 січня 2017 р.

Фракції «Самопоміч» у Розпорядженні Кабміну примарився “план Кремля”
В перший же тиждень роботі парламенту в Новому Році деякі політичні сили замість конструктивної роботи взялися за звичну справу – пошук зради та банальну брехню заради збереження залишків рейтингу. Переконаній, що народні депутати мають зосередитися на конструктивній роботі по вирішенню нагальних питань підняття рівня життя громадян та розвитку держави. 


Ухвалено реалістичний Держбюджет, який дає шанс на розвиток країни. Вдалося уникнути глибокої політичної кризи з якою починали рік минулий. Бачимо налаштованість Уряду на продовження ефективної співпраці з Верховною Радою. Тільки це не подобається популістам і вони знайшли чергову “зраду”. Фракції “Самопоміч” у Розпорядженні Кабміну примарився “план Кремля”. 

18 січня 2017 р.

Фракція «Самопоміч» демонструє недержавницьку позицію

Народний депутат України Геннадій Ткачук на брифінгу 18 січня у Верховній Раді прокоментував заяву фракції «Самопоміч», у якій дана політсила звинувачує уряд у налагодженні співпраці та діалогу з окупантами та терористами та вимагає від Прем’єр-міністра негайно ініціювати перегляд деяких рішень Кабміну

— Послухавши заяву фракції «Самопоміч», ми розуміємо, що це є недержавницька позиція. За гучними заявами «Самопоміч» безпорадно ховає свою бездарність в господарчому плані у Львові. Ми маємо ситуацію, коли політична фракція відволікає увагу, намагаючись зірвати залишки рейтингу, який сьогодні котиться донизу, — зазначив Геннадій Ткачук.
Подробиці у відео:


16 січня 2017 р.

Чому історія із масовим закриттям ФОПів є інформаційним фейком

Не так страшний ФОП, як його малюють. Так можна відповісти на істерику деяких псевдоекспертів, які в передноворічні та постноворічні дні масово розповсюджували в медіапросторі інформацію про закриття фізичними особами-підприємцями своєї справи через їх оподаткування. На жаль, інформаційний вкид мав успіх, адже більшість людей не є фахівцями в галузі оподаткування. Тому розставлю все по поличках й доступно поясню, чому вся ця "зрада" створена буквально на голому місці.


 В грудні парламент ухвалив надважливе рішення про підвищення мінімальної зарплати в Україні до рівня 3200 грн. Це великий крок в напрямку подолання бідності й зростання якості життя людей. Серед іншого, в даному законі є норма, що стосується ФОПів другої та третьої груп. З 1 січня вони платять єдиний соціальний внесок в розмірі 704 гривні за умови своєї безприбутковості.

Депутатський звіт за два роки роботи


Сьогодні звітність за виконану роботу – один з ключових аспектів роботи народних депутатів. За два роки депутатської діяльності було виконано багато для розвитку міста, області та країни в цілому. Нині на Сході країни триває антитерористична операція, тому важливим напрямком діяльності стала допомога бійцям АТО та членам їх родин. Викласти у звіті інформацію про всю виконану роботу неможливо, адже впродовж 2014-2016 років тривала кропітка праця задля розвитку громадянського суспільства, та умов його життя. Позаду багато виконаних обіцянок та роботи, а попереду ще більше.

12 січня 2017 р.

Завдання першого пленарного тижня: в новий рік з сильними громадами

Скоро Верховна Рада розпочне пленарні засідання в новому році. Часу «на розкачку» в нас немає, тому мусимо зі старту взятися за розгляд найбільш злободенних та актуальних для людей питань. А що може бути актуальнішим за формування комфортного середовища в місцевих громадах? Цей процес безпосередньо залежить від темпів та якості децентралізації, яка сьогодні триває в Україні. Її мета – формування міцних самодостатніх осередків місцевого самоврядування, які будуть здатні забезпечити громадянам високу якість життя.

В грудні 2016 року вже відбулись перші вибори в 186-ти об’єднаних громадах. Це перші пілотні майданчики апробації реформи й скоро ми вже матимемо конкретні її результати. Але процес йде не так гладко як того хотілося б. Й одна з причин  - це прогалини в діючому законодавстві, які ми – народні депутати – повинні заповнити конструктивним змістом.

Парламентський Комітет з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування пропонує першочергово розглянути на засіданнях пакет законопроектів, які стосуються децентралізації. Це документи, що внесуть остаточну визначеність в реформування місцевих громад.

Законопроект 5520 допоможе провести вибори в тих об’єднаних громадах, де вони не відбулися ще минулого року. Справа в тому, що ЦВК відмовилась призначити вибори в 10 громадах, посилаючись на те, що вони знаходяться на межі районів й потрібно змінювати адміністративні кордони. Зокрема, не відбулось волевиявлення й на моїй рідній Вінниччині в Росошанській об’єднаній громаді. Новий законопроект врегульовує це питання й дає можливість автоматично коректувати межі районів при об’єднанні громад на кордоні адміністративних одиниць. 

10 січня 2017 р.

Впрoвaджeння нaцioнaльнoї eкспoртнoї стрaтeгiї дoзвoлить змiцнити мiжнaрoдний iмiдж Укрaїни


Для пoдaльшoгo рoзвитку укрaїнськoї eкoнoмiки дужe вeликe знaчeння мaє зaпрoвaджeння нoвих iнструмeнтiв пiдтримки eкспoрту, вихiд нa нoвi ринки, рoзрoбкa нoвих кoнкурeнтoспрoмoжних тoвaрiв i пoслуг.

Нa сьoгoднiшнiй дeнь oснoвними прoблeмaми рoзвитку укрaїнськoгo eкспoрту є йoгo пeрeвaжнo сирoвинний хaрaктeр, висoкi ризики фiнaнсoвих втрaт при прoвeдeннi eкспoртних oпeрaцiй, здiйснeння рoзрaхункiв чeрeз oфшoрнi кoмпaнiї тa ухилeння вiд сплaти пoдaткiв, нeдoстaтнiй рiвeнь iнвeстувaння в мoдeрнiзaцiю eкспoртooрiєнтoвaних вирoбництв, нeвигiднi умoви крeдитувaння eкспoрту тoщo.

У зв’язку з цим нaзрiлa пoтрeбa у пeрeбудoвi нaявнoгo пiдхoду дo пoлiтики зoвнiшньoї тoргiвлi, виниклa нeoбхiднiсть ствoрeння нoвoї нoрмaтивнoї тa iнституцiйнoї бaзи, якa включaтимe стрaтeгiчнe плaнувaння у сфeрi eкспoрту.

Рoбoту нaд ствoрeнням нaцioнaльнoї eкспoртнoї стрaтeгiї уряд В.Грoйсмaнa рoзпoчaв ще у 2015 році. Рoзрoбкoю дaнoгo дoкумeнту зaймaється Мiнeкoнoмрoзвитку, тaкoж дo цьoгo прoцeсу булo зaлучeнo прeдстaвникiв oргaнiв викoнaвчoї влaди, бiзнeсу, грoмaдськoстi, вiтчизняних тa мiжнaрoдних eкспeртiв. Рeзультaтoм стaлo нaпрaцювaння чiткoгo дoвгoстрoкoвoгoт плaну дiй у сфeрi eкспoртнoї пoлiтики.  Зaтвeрдити eкспoртну стрaтeгiю Укрaїни Кaбмiн плaнує вжe нaйближчим чaсoм.

Вaртo зaзнaчити, щo пoвнoцiннoї eкспoртнoї стрaтeгiї Укрaїнa нe мaлa зa всю iстoрiю свoєї нeзaлeжнoстi, i сaмe тoму укрaїнськa eкoнoмiкa пoтeрпaлa вiд змiн кoн’юнктури нa oснoвних свiтoвих тoвaрних ринкaх.

Тeпeр жe в крaїни є шaнс пiдвищити кoнкурeнтoспрoмoжнiсть вiтчизнянoї eкoнoмiки тa пoглибити її iнтeгрaцiю у свiтoвий eкoнoмiчний прoстiр.

Зaвдяки впрoвaджeнню нaцioнaльнoї eкспoртнoї стрaтeгiї з’явиться мoжливiсть збaлaнсувaти стaн зoвнiшньoї тoргiвлi Укрaїни, знизити ризики, пoв’язaнi з eкспoртoм укрaїнських тoвaрiв тa пoслуг, спрoстити умoви дoступу нaцioнaльних вирoбникiв тa eкспoртeрiв дo ринкiв крaїн свiту, ствoрити нoвi рoбoчi мiсця, збiльшити нaдхoджeння дo бюджeтiв усiх рiвнiв тa змiцнити мiжнaрoдний iмiдж Укрaїни.