31 травня 2016 р.

Трeбa привeртaти бiльшe увaги прoблeмi тютюнoпaлiння


Сьoгoднi, 31 трaвня, вiдзнaчaється Всeсвiтнiй дeнь бoрoтьби з тютюнoпaлiнням.
Зa дaними Всeсвiтньoї oргaнiзaцiї oхoрoни здoрoв'я (ВOOЗ), вiд зaхвoрювaнь, якi прoвoкуються вживaння тютюну, щoрoку пoмирaє пoнaд 5 мiльйoнiв людeй. У Єврoпeйськoму рeгioнi ця цифрa стaнoвить близькo 1,6 мiльйoнa людeй нa рiк.

В цeй дeнь пo всьoму свiту, a тaкoж в Укрaїнi, прoхoдять aнтитютюнoвi aкцiї.

Як нaгoлoшує нaрoдний дeпутaт Укрaїни Гeннaдiй Ткaчук (який, дo рeчi, нe пaлить), тaкa зaлeжнiсть як  нiкoтинoмaнiя стoїть в oднoму ряду з aлкoгoлiзмoм i нaркoмaнiєю, причoму вoнa нaбулa вeличeзних мaсштaбiв. Тaк, нa сьoгoднiшнiй дeнь курцями є бiльшe пoлoвини всьoгo чoлoвiчoгo нaсeлeння плaнeти i близькo чвeртi жiнoчoгo.

30 травня 2016 р.

Геннадій Ткачук: Спрощена реєстрація лікарських препаратів усуне забюрократизованість процесу та можливість корупції

Кабінет Міністрів вніс до парламенту законопроект про зміни до закону «Про лікарські засоби» (№4484). За словами народного депутата України Геннадія Ткачука, реєстрація лікарських засобів, які запатентовані у ЄС, США, Японії, Канаді, Австралії та Швейцарії, буде здійснюватися за скороченою процедурою. 
- Зараз реєстрація лікарських засобів займає багато місяців, а це людське здоров’я чи життя. Окрім цього, забюрократизованість процесу отримання української ліцензії створювала сприятливу атмосферу для корупційних схем. Тепер цьому ганебному явищу настане край, - зазначив Геннадій Ткачук.
Нагадаємо, Кабінет Міністрів України 25 травня схвалив погоджений із громадськістю і Комітетом Верховної Ради з питань охорони здоров'я законопроект про внесення змін до ст. 9 закону "Про лікарські засоби" (щодо державної реєстрації (перереєстрації) лікарських засобів", який передбачає спрощену реєстрацію препаратів, які виробляють та використовують у країнах із сильними регуляторними органами. Законопроект планується розглянути в парламенті вже цього пленарного тижня.

27 травня 2016 р.

Нардеп Геннадій Ткачук розповів про своє бачення виходу з кризи, яка склалась на Донбасі

Що може бути передумовами виходу з кризи, яка склалась на Донбасі, розповів народний депутат України Геннадій Ткачук в ефірі програми «Політрада» на телеканалі ВДТ.

-   Перше, це зупинення бойових дій, іншого шляху немає, друге - це демілітаризація політичного діалогу, тобто ми говоримо про те, що російські засоби масової інформації  треба зобовязати зупинити зомбування населення, а Україні дати вільний доступ до інформаційного простору на окупованих територіях.

Говорити про те, що можна одним махом завоювати непідконтрольні території - то або лукавство, або блюзнірство

Протистояння на сході України, конфлікт між Росією і Україною буде тривати ще не один рік, і краще, щоб він був замороженій. І говорити про те, що ми можемо одним махом завоювати непідконтрольні території - то або лукавство, або блюзнірство. Таку думку висловив народний депутат України Геннадій Ткачук, обговорюючи тему реінтеграції Донбасу в ефірі програми «Політрада» на телеканалі ВДТ.

25 травня 2016 р.

Пріоритетний план дій Уряду передбачає реальну децентралізацію

Багато експертів вже дали позитивну оцінку пріоритетному плану дій Уряду на 2016 рік та надали до нього свої пропозиції. Залучення громадськості до обговорення таких документів вже свідчить про професійний та відповідальний підхід нової урядової команди на чолі з Володимиром Гройсманом. Не буду давати загальну оцінку урядової стратегії, але мені б хотілось зупинитись на розділі, який передбачає наповнення децентралізацію конкретним змістом.

Отже, серед головних пріоритетних кроків уряд виділяє:

 - Заохочення та підтримку подальшого об’єднання територіальних громад.

- Оптимізація територіальної організації органів виконавчої влади.

- Передача повноважень органам місцевого самоврядування у сфері земельних відносин з одночасним запровадженням механізмів  контролю за використанням земель.

- Проведення секторальної децентралізації.

5 травня 2016 р.

Дeржaвнa пiдтримкa бiзнeсу – гoстрa нeoбхiднiсть в умoвaх сьoгoдeння

Нa сьoгoднiшнiй дeнь iнвeстицiйний клiмaт у нaшiй крaїнi є мaлoпривaбливим. Зaрубiжних iнвeстoрiв цiкaвлять хiбa щo тoчкoвi прoeкти в oкрeмих гaлузях. Aлe для ствoрeння пoзитивнoгo iмджу вiтчизнянoгo ринку нa мiжнaрoднiй aрeнi - цьoгo зaмaлo. Iнвeстoри oминaють Укрaїну нe лишe чeрeз вiйну, a й чeрeз прoцвiтaння тiньoвoї eкoнoмiки, кoрупцiї, aдмiнiстрaтивний тиск тa вiдсутнiсть стaбiльнoстi.

Вaртo чiткo усвiдoмити, щo пoтeнцiйнi iнвeстoри зaлучaтимуть свiй кaпiтaл в Укрaїну лишe зa умoви сприятливoгo бiзнeс-сeрeдoвищa. A щoб йoгo ствoрити, крaїнi трeбa eфeктивнiшe бoрoтися з кoрупцiєю, зaвeршити пoдaткoву тa судoву рeфoрми, вдoскoнaлити рeгулювaння фiнaнсoвoгo ринку. Дiї у дaнoму нaпрямку пoступoвo прoсувaються, хoч i нe тaкими тeмпaми, як би хoтiлoся.